Får jeg et bevis, når prøven er bestået?

Får jeg et bevis, når prøven er bestået?
Dokumentation for bestået prøve udstedes af den bemyndigede på et grønt fotokort udfærdiget af Søfartsstyrelsen.